Överblick över alla produktfördelar

Takfläktar
Produktfördelar

Kantuppsugning

Dekorativa separata paneler som filterinklädnad
Hos fläktkåpor med kantsug är fettfiltrens tekniska utseende dolt bakom en dekorativ inklädnad. Matoset sugs upp vid ytterkanterna, och när det gäller fläktkåpor med flera kantsugzoner också i fläktkåpans centrala område.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning