Överblick över alla produktfördelar

Takfläktar
Produktfördelar

Säkerhetsavstängning

Alltid på den säkra sidan
Efter 10 timmar stängs fläkten av automatiskt. Även vid användarfel är säkerheten garanterad.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning