Överblick över alla produktfördelar

Takfläktar
Produktfördelar

Hantverkskvalitet Made in Germany

Alla Mieles fläktar är unika
Nästan alla fläktkåpor från Miele utvecklas i Arnsberg och tillverkas till största delen för hand. Varje fläkt är unik. I alla steg under tillverkningsprocessen utförs ett omsorgsfullt hantverk: bockning, svetsning och slipning. De anställdas engagemang, know-how, kreativitet och vilja att prestera är en avgörande framgångsfaktor för Mieles marknadsledande position.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning