Överblick över alla produktfördelar

Takfläktar
Produktfördelar

Filterindikator

En tydlig indikering hur länge filtret använts.
Om fett- eller kolfiltret i din Miele-fläktkåpa behöver rengöras eller bytas, indikeras detta genom en röd LED-lampa. Då bör du rengöra eller byta filtret så snart som möjligt. Det fabriksinställda värdet för filtrets användningstid går att ändra individuellt: Indikeringen för filterrengöring kan ställas in på 20, 30, 40 eller 50 timmar och indikeringen för byte av kolfilter kan ställas in på 120, 180 eller 240 timmar.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning