Överblick över alla produktfördelar

Takfläktar
Produktfördelar

Eftergångstid

Automatisk eftergång av fläkten
Den automatiska eftergångstiden gör att all ånga och allt matos som finns kvar i köket efter matlagningen försvinner. Fläkten stänger av automatiskt efter 5 eller 15 minuter, beroende på vad du valt.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning