Överblick över alla produktfördelar

Takfläktar
Produktfördelar

NoSmell- filter med aktivt kol

Ett kök utan matos
I Mieles kolfilterfläktar används dels ett fettfilter och dessutom alltid ett NoSmell-filter med aktivt kol. Detta Miele-filter binder lukter effektivt och på lång sikt.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning