Vägledd idrifttagning

Bara hos Miele
Enkel idrifttagning
Före den första användningen av FashionMaster vägleder den dig enkelt genom de viktigaste inställningarna. Du måste bara välja språk för maskininformationen och ställa in vattnets hårdhetsgrad. Maskinen tar nu automatiskt reda på det optimala avkalkningsintervallet. Därmed förblir din FashionMaster alltid välskött och får en lång livslängd.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning