Automatisk sköljning

För konstant effekt
Rester av mineraler från det förångade vattnet måste regelbundet spolas ut ur ånggeneratorn för att kunna garantera att ångstryksystemet alltid kan användas optimalt. Beroende på den förbrukade vattenmängden beräknar FashionMaster därför automatiskt hur ofta ångstryksystemet måste spolas igenom. När det är dags för en genomspolning sker den direkt efter det du kopplat in din FashionMaster. Allt du behöver göra är att tömma vattenbehållaren.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning