Ånga

Det är ångan som gör skillnaden
Med ett ångtryck på upp till 4 bar och en konstant ångmängd på 100 g/min uppnår du strykresultat av proffskvalitet med FashionMaster. Ångan tränger även igenom tjocka material och minskar därmed stryktiden. Du bestämmer själv om du vill arbeta med ångpuffar eller permanent ånga genom att trycka på ångknappen som sitter direkt på strykjärnet.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning