Mindre luftfuktighet skyddar dig och dina utrymmen

Den största möjliga delen leds säkert till kondensationsbehållaren som kondensat. Därför uppnår alla Mieles torktumlare den högsta kondensationseffektivitetsklassen A och ytterligare 50 % effektivare än vad som krävs för detta ändamål. Ju bättre en torktumlares kondensationseffektivitet är, desto mindre fukt hamnar i luften. Du hittar denna klassificering bredvid de kända uppgifterna om energieffektivitetsklass nere till vänster på EU-energimärkningen på din produkt från Miele.
Särskilt tät för bra inomhusmiljö
Torktumlare från Miele kondenserar fukten från kläderna så effektivt under torkprocessen att endast en minimal mängd kommer ut i rumsluften. Ju lägre luftfuktigheten är i bostadsutrymmen och andra utrymmen, desto lägre är sannolikheten att mögel bildas på väggar eller tak. På så sätt kan du placera din torktumlare till och med i ett fönsterfritt utrymme eller i ett passivhus utan problem.
Miele överträffar
kondensationseffektivitetsklass A
Torktumlare från Miele kondenserar fukten från tvätten ca 50 %* effektivare än vad normerna kräver för klass A. Kondensationseffektiviteten fastställs genom att man jämför hur mycket vatten som fanns före torkningen i textilierna och som därefter har samlats upp i kondensationskärlet.
Nedan visas de stora skillnaderna för en torkcykel med 8 kg belastning:
Topp-lucktätningssystem förhindrar fuktförlust
Det utmärkta lucktätningssystemet på torktumlarna från Miele är ett väsentligt kvalitetskriterium och förutsättningen för deras varaktigt höga effektivitet. En speciell trum-lucktätring med Kevlar®-fiber uppnår bästa täthetsvärde. Fukten kan inte komma ut via luckan, utan stannar kvar i maskinen.
Bästa effektivitet på kortaste tid
Mieles torkningsteknik ställer användarvänligheten i centrum. Så uppnår Mieles torktumlare de bästa resultaten på den kortaste tiden. Samtidigt avger den ändå 50 %* mindre fukt i rumsluften än vad kondensationseffektivitetsklass A kräver.
Under torkningsprocessen kommer cirka 750 ml* fukt ut i omgivningen. Detta motsvarar ungefär tre små vattenflaskor.
Om maskinen används ofta kondenseras upp till 150 liter i rummet under ett år.*Detta motsvarar ungefär ett fyllt badkar.
I denna klass får inte mer än 500 ml*eller 2 små vattenflaskor tömmas ut i omgivningen.
I Mieles torktumlare hamnar bara cirka 250 ml*vatten i omgivningen, vilket ungefär motsvarar en liten vattenflaska.
testad i Mieles egna laboratorierBaserat på 200 program per år med 8 kg tvätt och 60 % initial restfuktighetBaserat på 8 kg tvätt och 60 % initial restfuktighetUtrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning