Spara under torktumlarens hela livslängd

EcoDry-teknik
EcoDry-teknologin består av ett perfekt avstämt, patenterat* filtersystem och den underhållsfria värmeväxlaren. Detta system säkerställer att inget ludd fastnar i värmeväxlaren. Vid system utan EcoDry kan värmeväxlaren täppas igen, vilket under torktumlarens användningstid kan leda till konstant stigande energiförbrukning och torkningstid.
EcoDry – bra för din tvätt och din plånbok.
Korta programtider, låg energiförbrukning
Mieles EcoDry-teknik garanterar korta torktider under hela torktumlarens livslängd. Vid system utan EcoDry-tekniken kan värmeväxlaren täppas igen. Värmeväxlaren kan inte täppas igen med ludd, det gör att mer vamluft kan användas för att ta upp fukt från tvätten. Programtiden för optimala torkresultat förlängs.
Längre programtider innbär också att värmepumpen måste arbeta längre. Energiförbrukningen och elkostnaderna ökar. Detta kan leda till att den energieffektivitetsklass som anges på torktumlarens etikett inte längre stämmer efter en viss användningstid.
Patent: EP 2 107 155Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning