EcoDry-teknik

Bara hos Miele
Korta programtider och låg förbrukning
Mieles EcoDry-teknik garanterar att du får varaktigt låg energiförbrukning och korta torktider. Eftersom Mieles patenterade* filtersystem samverkar effektivt med den underhållsfria värmeväxlaren har luddet ingen chans att blockera värmeväxlaren och på så sätt minska effekten. Värmepumpstumlare från Miele arbetar alltid ekonomiskt med EcoDry – under hela maskinens livslängd.
Patent: EP 2 107 155Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning