EcoFeedback

Bara hos Miele
Alltid förbrukning i fokus
EcoFeedback-funktionen hjälper dig att utnyttja besparingspotentialer optimalt. Innan maskinen startar får du en prognos för det valda programmets energiförbrukning. Under och efter torkningen visas den faktiska förbrukningen, som kan variera beroende på tvättmängden. Med hjälp av konkreta data kan du skona miljön och spara pengar. Dessutom visas hur smutsigt filtret är. Det är nämligen så att: ett rent luddfilter sparar energi!
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning