Wash2Dry* 

Det smarta, nätverksanslutna tvättvårdsteamet 
Maximal användarkomfort: Tack vare den nya nätanslutningsfunktionen Wash2Dry skickar din tvättmaskin sina uppgifter till torktumlaren efter varje tvätt. Den använder då automatiskt ett passande program till den aktuella tvätten. Du behöver bara flytta tvätten, starta torktumlaren och välja Wash2Dry. På detta sätt torkas dina textilier alltid optimalt – oavsett om du tvättar jeans eller skjortor. För att kunna använda funktionen måste maskinerna vara inloggade på ditt lokala wifi-nätverk. 
För denna funktion måste torktumlare och tvättmaskin loggas in i det lokala nätverket och/eller i appen. Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning