Byggda för 20 års användning*

Bara hos Miele
Högsta Miele-kvalitet för en lång livslängd
Medan vissa motorer testas 3000 timmar, så testas Performance konstant upp till 10000 timmar.* Dag och natt. Omfattande och exakt. För att säkerställa optimala resultat, år för år.
Under utvecklingsfasen för torktumlarserie T1 har Miele testat modeller och kärnkomponenter med 5000 torkningar (= 5 torkningar per vecka under 50 veckor per år) i olika program. Mer: miele.com/20yearsUtrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning