Den bästa kondensationseffekten

Optimalt skydd för ditt hem
Ett viktigt kvalitetskriterium för torktumlare är att de är täta. Ju mindre av den varma fuktiga luften som når ut till omgivningen, ju högre är torktumlarens kondensverkan. Dessutom är en hög fuktförlust i slutna rum mycket obehaglig: kondensation på väggarna kan orsaka mögel och skada utrymmen. Mieles torktumlare uppnår de bästa täthetsvärdena – och därmed den högsta kondenseffektivitetsklassen.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning