Underhållsfri värmeväxlare

Kontinuerligt låg energiförbrukning
I Mieles värmepumpstorkar skyddas värmeväxlaren genom ett effektivt filtersystem och måste inte rengöras. På detta vis säkerställs att energiförbrukningen alltid är låg – under apparatens hela livslängd.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning