TDA 150 C NDS

T Classic kondenstorktumlare

Produktfördelar

Högsta Miele-kvalitet för en lång livslängd

Bara hos Miele
Högsta Miele-kvalitet för en lång livslängd
För att uppfylla höga krav på kvalitet, provar Miele under utvecklingen sina produkter i hårda långvariga tester. I detta test måste tvättmaskinerna tvätta i 7 500 timmar. Under testerna genomförs ca 5 000 olika program. I jämförelse med daglig tvätt motsvarar det ca 5 program i veckan med en tvättid på i genomsnitt 1,5 timmar – under 20 år.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning