Varmvatten

Varmvatten
En del Miele tvättmaskiner har en extra anslutning för varmvatten, brunnsvatten eller regnvatten. Med varmvattenanslutningen kan du spara energi om hushållsvattnet värms med t.ex. solenergi. Alternativt kan du även använda brunnsvatten eller regnvatten. På så sätt sparar du värdefullt dricksvatten. Det skonar miljön och plånboken.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning