Högsta Miele-kvalitet för en lång livslängd

I prestandatestet ser man om rengörings- och torkresultatet samt volymen och förbrukningen för varje diskprogram möter Mieles höga kvalitetskrav.
Korgtest
För att skapa realistiska testvillkor, lastas korgarna med hög vikt: 3 kg i besticklådan, 10 kg i överkorgen, 20 kg i underkorgen. Under denna extrema belastning dras korgarna ut och in automatiskt 100 000 gånger.
Livslängdstest för luckan
Under maskinens långa livslängd ställs speciellt höga krav på diskmaskinens lucka. Ett livslängdstest simulerar denna belastning: Med en speciell anordning öppnas och stängs luckan automatiskt 100 000 gånger.
Stöttest för bestickkorgen
Med stöttestet säkerställer Miele att korgen klarar av vardagsbelastningar: Bestickkorgen lastas med testbestick (14 besticksatser à 4 delar) och får sedan falla mot en stabil yta från 1 meters höjd.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning