BrilliantLight*

Bara hos Miele
Optimal belysning för att lätt kunna ställa in disk
Genom den patenterade* luckstyrningen dimrar 4 power-LED:s automatiskt på vid öppning av diskmaskinen. De 4 power-LED-lamporna lyser upp hela insidan. Diskmaskinens får perfekt ljus, vilket gör det lättare att fylla och tömma korgarna.
EP2233061B1, US8297768B2Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning