Höjdjusterbar överkorg

Utnyttja utrymmet optimalt
Hos alla Mieles diskmaskiner kan överkorgen lekande lätt justeras på höjden – även i sned position. Totalt finns 9 olika lägen. Det betyder att du kan utnyttja diskutrymmet optimalt varje gång.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning