Större flexibilitet är svår att hitta

Inga förbestämda kokzoner 
Använd hela hällen för matlagning – utan fördefinierade kokzoner och därmed helt flexibelt. Du kan alltså ställa kokkärlen där det passar bäst för stunden och precis där du vill. Upp till sex kastruller, stekpannor och grytor som passar induktionshällar kan placeras individuellt. Våra hällar med induktion på hela ytan finns i olika modellbredder.
Intelligent kastrulligenkänning 
Flexibel häll, flexibel användning: Tack vare den intelligenta kastrulligenkänningen dyker manöverpanelen alltid upp på rätt ställe – där du placerar kokkärlet. Och det ser även elegant ut eftersom manöverpanelen endast visas när kastruller och stekpannor placeras på hällen. Det är alltid tydligt vilket kokkärl som manöverpanelen tillhör – och den följer även med när du skjuter på kokkärlet. Alla våra hällar med Full surface har intelligent kastrulligenkänning. 
Positioneringshjälp 
Pole position för dina kastruller: Med detta stöd placerar du ditt kokkärl på det perfekta stället. På så sätt optimeras matlagningen, eftersom oönskad effektinställning på grund av ogynnsam positionering förhindras. Optimal position tydliggörs med både ljud och ljus – du hittar den genom att skjuta på kokkärlet. 
SilentMove 
Genom en speciell tryckning under glaskeramiken uppstår inga oangenäma ljud när man skjuter på kokkärlen. Tryckningen underifrån ger inte bara en elegant design, utan även en extremt slät yta – så att den också är extra lätt att rengöra. 
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning