Intuitiv användning gör matlagningen enkel

SmartSelect White 
Värmelägena och tiden ställs enkelt och snabbt in med SmartSelect. Det blir ännu lättare att läsa på den vita och extra kontrastrika displayen. Hällar med SmartSelect White-styrning har samma komfortegenskaper som SmartSelect – till exempel det lättanvända tidsvalet. 
SmartSelect 
Värmelägena och tiden ställs enkelt och snabbt in med SmartSelect. Varje kokzon styrs med en sifferrad med gul bakgrundsbelysning, som är lätt att läsa ur alla vinklar. Timern ställs enkelt in med SmartSelect, och med den kan äggklocka och avstängningsautomatik väljas separat. 
ComfortSelect 
Din kommandocentral när det gäller matlagning: Via den centrala sifferraden styrs alla kokzoner och värmelägen. Även extrafunktionerna är bekväma att använda eftersom de är placerade ovanför sifferraden. Här ställer du även lätt och snabbt in timertiderna.
EasySelect 
Fokusera på det som är viktigt: EasySelect styr alla kokzoner och värmelägen via en centrerad sifferrad. Därmed fokuserar manöverpanelen på de väsentliga funktionerna. 
Användning med vred 
Med vredet ställs värmelägena och tiderna in snabbt och intuitivt. För varje kokzon finns ett separat vred, med vilket dina val kan ställas in direkt. 
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning