För individuella matlagningspreferenser

Vid matlagning med induktion bildas värmen direkt i kokkärlets botten. Dessutom identifieras storleken på kokkärlet automatiskt. Det innebär att praktiskt taget ingen energi går förlorad. Det gör matlagningen extra säker, eftersom området bredvid kokzonen hålls relativt kallt.Med induktion upptäcker du nya möjligheter: med ytterligare utrustningsegenskaper erbjuder Miele extra komfort. Till exempel gör våra TempControl-hällar att stekningen blir lättare än någonsin, eftersom temperaturen i pannan hålls konstant. Och med de extraordinära Booster-funktionerna kokar du upp vatten på rekordtid.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning