Uppvärmningstyper för individuella matlagningsvanor

Induktion
Trendsättaren. Vid matlagning med induktion bildas värmen direkt i kokkärlets botten. Kastrullens storlek avkänns av automatiskt. Fördelar: Nästan ingen energiförlust. Matlagningen är extra säker, eftersom områdena intill kokzonen förblir relativt svala. Miele erbjuder dessutom ökad komfort med extra utrustningsdetaljer.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning