Rätt storlek för varje kök

Klassiskt –
platssparande hällar med en bredd på 60 cm och 3-4 kokzoner.
Bekvämt –
hällar med en bredd på 75 cm och med 3-6 kokzoner.
Generöst –
Maskin, 90 cm bred med 4–5 kokzoner.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning