Tre vakuumlägen 

Passar för alla användningar 
Välj mellan tre olika vakuumlägen: Vill du vakuumförpacka frukt som är ömtåliga mot tryck? Då ska du välja läge 1. För kött rekommenderar vi det högsta läget, 3, och för rätter med en hög vätskehalt läge 2. På så vid skyddar du dina livsmedel optimalt och får det bästa resultatet. 
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning