Extern generering av ånga

Fördelaktigt: ånga utifrån 
Innovativt ångsystem: Till skillnad från andra system befinner sig ånggeneratorn utanför tillagningsutrymmet på våra produkter. Under tillagningen fylls denna helt med ånga och allt syre trängs ut. Fördelen: Uppvärmningen blir snabb, temperaturmätningen blir optimal och maten behåller sin naturliga färg. Och eftersom det inte bildas några kalkavlagringar i tillagningsutrymmet blir rengöringen extra lätt. 
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning