Tillagningstid oberoende av mängd

Olika mängder, samma tillagningstid 
Vare sig du ska laga en portion eller mat för hela familjen, oavsett om råvarorna är färska eller frysta: Tillagningstiden i din kombiångugn är alltid samma oavsett mängd och vikt. Det gör det lättare för dig, eftersom du inte längre behöver väga maten och beräkna tillagningstid.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning