Motorstyrd liftup-panel med SoftClose

Bara hos Miele
Mer än bara en manöverpanel 
Design och användarkomfort i ett: Med ett lätt fingertryck kan du tyst öppna och stänga manöverpanelen – utan att öppna tillagningsutrymmet. Bakom manöverpanelen finns vattenbehållaren, kondensvattenbehållaren och stektermometern. För att du ska kunna se displayen bättre lutar panelen mot dig om du trycker lätt på knappen.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning