Extern generering av ånga

Fördelaktigt: ånga utifrån 
Innovativt ångsystem: Till skillnad från andra system befinner sig ånggeneratorn utanför tillagningsutrymmet på våra produkter. Ånga skapas och strömmar in i tillagningsutrymmet med hög hastighet, så att syre trängs ut. Fördelen: Uppvärmningen blir snabb, temperaturmätningen blir optimal och maten behåller sin naturliga färg. Och eftersom det inte bildas några kalkavlagringar i tillagningsutrymmet blir rengöringen extra lätt.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning