Sous-vide-tillagning 

Tillagning i vakuum 
Jämn och mjuk: I våra ångugnar kan du tillaga livsmedel med sous-vide-metoden. Fisk, kött, grönsaker och frukt tillagas på mildare sätt på en lägre temperatur under en längre tid. Det gör att de blir rika på smak och arom. Och matens utseende, form, mineraler och vitaminer bevaras.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning