LED-spotlight 

I det bästa ljuset 
LED-lamporna ger perfekt en belysning av tillagningsutrymmet. Och detta under en lång tid, eftersom de är underhållsfria. Dessutom är de extra energieffektiva.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning