Stor vattenbehållare

Förenklad hantering 
Vissa livsmedel behöver en stor mängd ånga på grund av de långa tillagningstiderna. Den stora kapaciteten på 1,5 liter möjliggör även längre tillagningsprocesser utan avbrott.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning