Patenterad ångreducering*

Bara hos Miele
Släpp ut ångan 
Redan kort före slutet av tillagningen öppnas luckan lite, så att ångan försiktigt kan strömma ut. Fördelen: När du tar ut maten ur ugnen när den är klar strömmar inte ånga ut ur ugnen – det gör dig mer säker.
EP1714083 US 8766143Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning