DG 6010

Fristående ångugn

Produktfördelar

Extern generering av ånga 

Fördelaktigt: ånga utifrån 
Innovativt ångsystem: Ånggeneratorn sitter utanför tillagningsutrymmet på våra produkter. Under tillagningen fylls denna helt med ånga och allt syre trängs ut. Fördelen: Uppvärmningen blir snabb, temperaturmätningen blir optimal och maten behåller sin naturliga färg. Och eftersom det inte bildas några kalkavlagringar i tillagningsutrymmet blir rengöringen extra lätt.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning