Tillagningsutrymme & nivåer 

Använd tillagningsutrymmet optimalt 
Här får du plats med mycket: Tillagningsutrymmets volym kan användas på bästa sätt så att flera saker får plats samtidigt. Avstånden på de tre inskjutningsnivåerna är placerade så att plåtar, galler och gratängformar kan placeras flexibelt, och alltid på optimalt vis. 
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning