LED-spotlight 

I det bästa ljuset 
LED-spoten ger perfekt belysning av tillagningsutrymmet. Och detta gäller i lång tid, eftersom den är underhållsfri. Dessutom är den extra energieffektiv. 
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning