Säkerhetsfunktioner 

Maximal säkerhet i varje situation 
Se alltid till att du är extra säker: Du kan spärra produkten, vilket förhindrar att den slås på oavsiktligt, till exempel av ett barn. I nödfall är säkerhetsavstängningen också bra: När en maximal drifttid överskrids slås Mieles ugn av automatiskt. På så sätt är du alltid säker även om du någon gång skulle glömma att stänga av ugnen.
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning