Reagerar på rörelser

Reagerar på rörelser 
Du kan styra din ugn utan att trycka på någon knapp eller vidröra den. När du kommer i närheten av ugnen börjar tillagningsutrymmet att lysa eller så aktiveras displayen. Även signalen som ljuder när tillagningen är klar kan stängas av genom att gå nära ugnen. Du kommer att märka hur lätt det är. Om maskinen används bakom en stängd möbellucka aktiverar MotionReact en akustisk signal och stänger av maskinen vid behov. 
Utrustning beroende på modell - bilderna visar exempel på produktutrustning