Miele kvalitetsbevis

”Framgång är i längden endast möjlig om man helt och hållet kan ställa sig bakom kvaliteten på sina produkter.” Citat av Mieles grundare Carl Miele och Reinhard Zinkann Denna filosofi har givit företaget Miele och dess produkter en unik ställning på marknaden. Mieles namn står för högsta kvalitet. Vi ger därför dig som kund ett 10 års kvalitetsbevis som gäller utöver den vanliga branschgarantin. Kvalitetsbeviset gäller som en värdecheck på 1000 kronor inklusive moms vid eventuell reparation i 10 år efter köpet.

Miele kvalitetsbevis

Välkommen att registrera din Mieleprodukt hos oss.

Några saker att tänka på före registrering:

 • Kvalitetsbeviset måste registreras inom 1 år efter inköpsdatum
 • Köpdatumet på kvalitetsbeviset och datumet på kvittot måste överensstämma vid eventuell service
 • Kvalitetsbeviset gäller endast för hushållsprodukter köpta i Sverige för privatpersoner i enfamiljshushåll bosatta i Sverige 
 • Det går endast att registrera en produkt per kvalitetsbevis, dvs. har du köpt fler produkter måste du registrera flera kvalitetsbevis
 • Kvalitetsbeviset kan utnyttjas vid ett servicetillfälle under 10 år från inköpsdatum mot uppvisande av inköpskvitto och kvalitetsbeviset i original.

Hur fungerar kvalitetsbeviset?

Kvalitetsbeviset gäller under förutsättning att felet inte uppkommit genom olyckshändelse, vanvård, onormalt bruk eller liknande från innehavarens sida. Kvalitetsbeviset gäller endast vid reparation utförd av Miele-auktoriserad verkstad. För att kvalitetsbeviset skall vara giltigt som värdecheck vid service måste det vara korrekt ifyllt. Kvalitetsbeviset får utnyttjas vid ett servicetillfälle upp till värde 1000 kr inkl moms. Vid service, där kvalitetsbeviset utnyttjas, skall tillhörande inköpskvitto visas upp och kvalitetsbeviset i original lämnas till Mieles servicerepresentant. Datum på inköpskvittot och inköpsdatum på kvalitetsbeviset måste överensstämma. I annat fall är kvalitetsbeviset ej giltigt.

Registreringen måste göras inom max 1 år efter inköpskvittots datum. Miele förbehåller sig rätten att återdebitera värdet av kvalitetsbeviset i de fall där innehavaren redan utnyttjat beviset vid tidigare tillfälle.

Dina adressuppgifter är nödvändiga för att detta avtal ska kunna uppfyllas. Uppgifterna kommer att förvaras hos Miele AB. Adressuppgifterna kan komma att användas för att skicka dig eventuella erbjudanden med ditt samtycke.

Kvalitetsbeviset gäller för följande hushållsprodukter för privat konsument i enfamiljshushåll:  

 • Tvättmaskin
 • Torktumlare
 • Strykmangel
 • Diskmaskin
 • Kyl, frys, kyl/frys, vinkyl
 • Ugn
 • Häll
 • Fläkt
 • Ångugn
 • Mikrovågsugn
 • Matvärmare
Registrera ditt kvalitetsbevis här